Sūtiet mums ziņojumu, bet neaizmirstiet pievienot savu kontaktinformāciju.
Mēs labprāt palīdzēsim jūsu biznesam sasniegt savus mērķus!

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Adrese: Kalna iela 17-1, Rīga LV 1003, Latvija

Tālrunis: +371 67334747

Fakss: +371 67830438

E-mail: faneks@faneks.lv