Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/005

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centra ietvaros, laika posmā no 01.07.2019. līdz 31.12.2020., tiks īstenots pētniecības projekts “Multianalītu, unificētas analīzes tehnoloģijas izstrādes pētījumi augu izcelsmes izejvielu un produktu raksturošanai”. Projekta īstenotāji ir SIA Faneks un SIA LabochemLV.

Laika periodā no 01.07.2019. līdz 02.08.2019. ir veikta plaša literatūras analīze par biežāk pielietotajām augu izcelsmes izejvielām un to marķiervielām dažādos augu saturošos produktos, uztura bagātinātājos un kosmētikā. Kā arī tiek izstrādāta vēlamās tehnoloģijas koncepcija un modificēts augstspiediena šķīduma ekstrakcijas iekārtas dizains.

Laika periodā no 03.08.2019. līdz 02.11.2019. ir veikta pamatmezglu-reaktora, sildītāja un kolektora konstruēšana, kā arī tiek izgatavoti iekārtas mezgli. Veikta komplektējošo ierīču izvēle un pasūtīšana.

Pētniecības projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 119 000.00 EUR, plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansējuma apjoms –          95 200 EUR.