SIA “Faneks” izstrādā, izgatavo un izplata superkritiskās ekstrakcijas iekārtas. Iekārtu tilpums sākot ar 100 ml un līdz 10 l.

Lielāka tilpuma iekārtas piedāvājam no Thar Technologies un citiem pasaulē pazīstamajiem ražotājiem

Mēs nodarbojamies arī ar esošu iekārtu rekonstrukciju un pilnveidošanu, piemēram

  • Papildināšanu ar lielāka tilpuma reaktoriem (zināmās robešās)
  • Frakcionēšanas spējas palielināšanu (papildus separatoru pakāpes)
  • Kosolventu un recirkulācijas sistēmu uzstādīšanu
  • Skalošanas sistēmu uzstādīšanu
  • Ekstrakcijas iekārtu un Flash hromatogrāfu savienošanu

Sazināties ar mums

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.