skip to Main Content

Korsch XL 400

Korsch XL 400 tablešu prese ir viena no fleksiblākajām iekārtām tirgū, kas ļauj ražot visus tablešu formātus vienā iekārtā, ieskaitot vien-, div-, trīsslāņu tabletes un tabletes tabletē. Iekārtai ir divas konfigurācijas, kas balstītas vienā platformā - vienslāņa tabletēm (SFP) un…

Jauni multifunkcionālie bipotenciostati/galvanostati/impedances analizatori no Metrohm

Metrohm nācis klajā ar vēl nebijušu risinājumu elektroķīmijas pētniecībai - bipotenciostatu/galvanostatu/impedances analizatoru μStat-i MultiX. Šis ir daudzpusīgs risinājums, ko iespējams adaptēt arī nākotnes vajadzībām. Līdz pat 16 neatkarīgiem dubultajiem kanāliem, iespējas pieslēgties attālināti un vairākiem lietotājiem lietot iekārtu vienlaicīgi, un…

Tecan Spark Cyto

Mikroplašu lasītājs ar reāla laikā šūnu atteļveidošanu un citometriju Spark Cyto ir daudz-režīmu mikroplašu lasītājs ar fluorescences atteļveidošanas un citometrijas iespējam, kas, apvienojot ar augstas klases detektēšanas iespējam, ļauj savākt vairāk ortogonālas informācijas Jūsu eksperimentā Galvenās aplikācijas ir: - Transfekcijas…

Memmert produktu pielāgošanas iespējas – m360

Vai Tu zināji, ka Memmert produktus -  žāvskapjus, inkubatorus, klimata kameras, u.c. - var pielāgot Tieši Tavām vajadzībām? Tu vari integrēt tajos citas ierīces, konveijeru sistēmas, papildus drošības funkcijas (atslēgas, u.c.), apgaismojumu, kameras un citas funkcijas, vai, galu galā, pieprasīt…

Waters Xevo TQ Absolute

Kompānijā Waters palaida jaunu masspektrometru – TQ Absolute. Iekārtas galvenais pielietojums ir kvantitatīva noteikšana vielām izsekojamības līmeņi un izaicinošu negatīvu jonizējošo savienojumu analīzi, Galvenās priekšrocības: - līdz 15 reizēm jutīgāks pret negatīviem jonizējošiem savienojumiem nekā tā priekšgājējs; - tirgū mazākais…

Back To Top