skip to Main Content

Tīro telpu testēšana un validācija

Tīrā telpa ir inženiertehniskā telpa, kurā tiek uzturēta ļoti zema daļiņu koncentrācija gaisā. Tīrajās telpās izmanto HEPA filtrētu gaisu un īpašus gaisa plūsmas parametrus, lai samazinātu piesārņojumu un kontrolētu gaisā esošo daļiņu koncentrāciju. Tas ir īpaši svarīgi klientiem ar jūtīgiem paraugiem (piemēram, medicīnā) un produktiem, kuros nedrīkst iekļūt daļiņas (specifiskās rūpniecības nozarēs).

Regulāri jāveic tīro telpu sertifikācija, atbilstoši darbības industrijai un regulēšanas specifikācijām, lai verificētu, ka tīrās telpas atbilst darbības robežām.

Faneks piedāvā

Bezmaksas konsultācija

Liela pieredze

Sertificēti procesi

Mūsu tīro telpu testēšanas un tīro telpu validācijas pakalpojumi ietver:

  • Atjaunošanās testi (Recovery tests)
  • Daļiņu skaitīšana (Particle counting)
  • Gaismas plūsmas testi (Airflow tests)
  • HEPA filtru caurplūdes tests (HEPA filter testing)
  • Diferenciālā spiediena testi (Differential pressure testing)
  • Laminārā skapja plūsmas testi (Laminar cabinet airflow tests)
  • Gaisa plūsmas virziena un vizualizācijas testi (Airflow visualization studies)
  • Temperatūras un mitruma reģistrēšana (Temperature/relative humidity measurements)

Visu tīro telpu testēšana un tīro telpu validācija notiek atbilstoši ISO (Starptautiskā standartizācijas organizācija) un GMP (Labās ražošanas prakses) standartiem.

Meklējiet partneri tīro telpu testēšanai un valīdacijai?

Sāciet ar bezmaksas konsultāciju!

Back To Top