skip to Main Content

Kalorimetrija ir siltuma daudzumu mērīšana, kas rodaās bioloģiskos, ķīmiskos vai fizikālos procesos, gan eksotermiskajos, gan endotermiskaos. IKA piedāvā dažādus sadegšanas kalorimetrus, kas atšķiras ar to darbības režīmiem: adiabātiska, isoperibol vai “dubultā sausa” tehnoloģiju.

Degšanas kalorimetrs mēra siltumu, kas rodas paraugu sadedzinot. Paraugs tiek nosvērts hermētiskā traukā,  piepildīts ar skābekli (30 bāri). Degšanas procesu sāk ar dzirksteles palīdzību. Eksperiments beidzas, kad paraugs ir pilnībā sadedzis. Mērot temperatūras pieaugumu traukā, var aprēķināt parauga siltumietilpību vai spēju.

Kalorimetri izmanto daudzās nozarēs, tai skaitā: pārtika, būvmateriāli, izejvielas, atkritumu apsaimniekošana, pārstrāde, enerģija un sintēze. Mēs piedāvājam labākos instrumentus kalorimetriskiem mērījumiem no IKA uzņēmuma.

 

IKA kalorimetri: C 200, C 6000 un C1

C 200-System Atbilst DIN 51900, ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM E711 standartiem

C 6000 isoperibol skābekļa bumbas kalorimetrs apvieno mūsdienu tehnoloģijas, iespēju mainīt režīmus (isoperibol un dinamiskais režīms) vienā instrumentā. Tas darbojas saskaņā ar visiem kalorimetru standartiem, piemēram, piem. DIN, ISO, ASTM, GOST.

C 1 skābekļa bumbas kalorimetrs ir milzīgs lēciens uz priekšu kalorimetra tehnoloģijā, izmantojot kompaktu dizainu ar augstu automatizācijas pakāpi; mazākā telpas aizņemšana. Tas darbojas saskaņā ar DIN 51900 un ISO 1928

Back To Top