skip to Main Content

Produkcija

SIA Faneks piedāvā Baltijas tirgū iekārtas ražošanai, analīzei un pētījumiem, laboratoriju piederumus, pakalpojumus iekārtu apkopē, konstruēšanā, un laboratoriju mēriekārtu testēšanu.

Personals

Uzņēmumā štatā ir 17 darbinieki, kas pilnvērtīgi nodrošina pārdošanas, piegādes un apkalpošanas procesus. Kolektīvā ir pārstāvēta vecāka un jaunāka paaudze, cilvēki ar pieredzi laboratorijās un ražošanā.

Kvalitāte

Uzņēmuma kvalitātes sistēma ir akreditēta saskaņā ar standartu ISO9001, kalibrēšanas laboratorija akreditēta pēc ISO17025. Mūsu demonstrāciju un pielietojumu nodaļa ir aprīkota klientu apmācībai, dažādu eksperimentu veikšanai, kas atvieglo jauno metožu ieviešanu laboratorijās un ražošanā.

Izaugsme

SIA Faneks demonstrē finansiālo stabilitāti un sistemātiskas izaugsmes tendences visā savā pastāvēšanas laikā. Mūsu partneri ir pasaulē vadošie ražotāji. Pateicoties tam mums ir izveidojies daudzpusīgs piedāvājums uzņēmumiem un laboratorijām, kas strādā ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un pārtikas nozarēs.

Back To Top