Produkcija

SIA Faneks piedāvā iekārtas ražošanai, analītiskās un laboratoriju iekārtas, patērējamos materiālus, metroloģijas, testēšanas un kvalifikācijas pakalpojumus, hromatogrāfijas laboratorijas pakalpojumus.

Personals

Uzņēmumā štatā ir 17 darbinieki, kas pilnvērtīgi nodrošina pārdošanas, piegādes un apkalpošanas procesus. Kolektīvā ir pārstāvēta vecāka un jaunāka paaudze, eksperti  laboratoriju procesos un ražošanā.

Kvalitāte

Uzņēmuma kvalitātes sistēma ir akreditēta saskaņā ar standartu ISO9001. Kalibrēšanas laboratorija akreditēta pēc ISO17025. Mūsu demonstrāciju un pielietojumu nodaļa ir aprīkota klientu apmācībai, dažādu eksperimentu veikšanai, kas atvieglo jauno metožu ieviešanu laboratorijās un ražošanā.

Izaugsme

SIA Faneks demonstrē finansiālo stabilitāti un sistemātiskas izaugsmes tendences visā savā pastāvēšanas laikā. Mūsu partneri ir pasaulē vadošie ražotāji. Pateicoties tam mums ir izveidojies daudzpusīgs piedāvājums uzņēmumiem un laboratorijām, kas strādā ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un pārtikas nozarēs.