skip to Main Content
Analītiskā hromatogrāfija un sadalīšanas procesi

Analītiskā hromatogrāfija un sadalīšanas procesi

Šķidrumu, gāzes un jonu hromātografija, kolonnas un piederumi.

Analītisko paraugu sagatavošana

Analītisko paraugu sagatavošana

Cietfāzes ekstrakcija, filtrācija, ietvaicēšana

Masspektrometrija

Masspektrometrija

Kvadrupola, Tandema , ToF un QToF masspektrometrija

Spektrāla aparatūra

Spektrāla aparatūra

Metālu analizatori, UV/VIS, un citi

Titratori un jonu analīze

Titratori un jonu analīze

pH-metri, potenciometriskie un Fišera titratori

Fizikālo parametru mērītāji

Fizikālo parametru mērītāji

Svari, refraktometri, polarimetri, blīvuma mērītāji, kušanas punkts, viskozitāte, kalorimetri

Mikroskopi

Mikroskopi

Optiskie un elektronu mikroskopi

Iekārtas sintēzei

Iekārtas sintēzei

Mikroviļņu reaktori, reaktoru sistēmas, peptīdu sintezatori

Iekārtas produktu izdalīšanai

Iekārtas produktu izdalīšanai

Superkritiskā ekstrakcija, preparatīvā hromatogrāfija, ietvaicētāji, liofilizatori

Vakuuma iekārtas

Vakuuma iekārtas

Sūkņi, ietvaicētāji, liofilizatori, žāvskapji

Procesu un personāla aizsardzība

Procesu un personāla aizsardzība

Tīras telpas, izolatori, vilkmes skapji, laminārskapji, bioloģiskās drošības skapji

Laboratoriju aprīkojums

Laboratoriju aprīkojums

Tīrā ūdens iegūšana, maisītāji, homogenizatori, autoklāvi, gāzu ģeneratori , svari

Sūkņi un vārsti

Sūkņi un vārsti

Vakuuma un peristaltiskie vārsti, sūkņi

Temperatūras nodrošināšana

Temperatūras nodrošināšana

Žāvskapji, inkubatori, klimata kameras, ūdens vannas

Aukstuma un siltuma apgāde

Aukstuma un siltuma apgāde

Cirkulatori, dzesētāji, sildītāji

Tīro procesu un produktu iekārtas

Tīro procesu un produktu iekārtas

Autoklāvi, daļiņu skaitītāji, tīrās telpas, monitoringa sistēmas

Mikroplašu iekārtas

Mikroplašu iekārtas

Mikroplašu nolasītāji, inkubatori, analizatori, skalotāji, roboti

Automatizācija

Automatizācija

Roboti, šķīdumu gatavošanas iekārtas

Ražošanas iekārtas

Ražošanas iekārtas

Reaktori, žāvētāji, centrifūgas, ietvaicētāji, maisītāji, sildīšana un dzesēšana

Monitoringa sistēmas un programmatūra

Monitoringa sistēmas un programmatūra

Monitoringa sistēma Labweb, robotu programēšana, instrumentu integrācija

Metroloģijas pakalpojumi

Metroloģijas pakalpojumi

Termiski kontrolētas iekārtas, pipetes, dozatori, centrifūgas, tīrās telpas un lamināri

Analītiskā laboratorija

Analītiskā laboratorija

Analīzes, konsultācijas un metožu izstrāde

Mūsu partneri

Back To Top