01 Original

Analītiskā hromatogrāfija un sadalīšanas procesi

Šķidrumu, gāzes un jonu hromātografija, kolonnas un piederumi.

02 Original

Analītisko paraugu sagatavošana

Cietfāzes ekstrakcija, filtrācija, ietvaicēšana

03 Original

Masspektrometrija

Kvadrupola, Tandema , ToF un QToF masspektrometrija

04 Original

Spektrāla aparatūra

Metālu analizatori, UV/VIS, un citi

05 Original

Titratori un jonu analīze

pH-metri, potenciometriskie un Fišera titratori

06 Original

Fizikālo parametru mērītāji

Svari, refraktometri, polarimetri, blīvuma mērītāji, kušanas punkts, viskozitāte, kalorimetri

08 Original

Mikroskopi

Optiskie un elektronu mikroskopi

09 Original

Iekārtas sintēzei

Mikroviļņu reaktori, reaktoru sistēmas, peptīdu sintezatori

10 Original

Iekārtas produktu izdalīšanai

Superkritiskā ekstrakcija, preparatīvā hromatogrāfija, ietvaicētāji, liofilizatori

11 Original

Vakuuma iekārtas

Sūkņi, ietvaicētāji, liofilizatori, žāvskapji

12 Original

Procesu un personāla aizsardzība

Tīras telpas, izolatori, vilkmes skapji, laminārskapji, bioloģiskās drošības skapji

13 Original Sinij

Laboratoriju aprīkojums

Tīrā ūdens iegūšana, maisītāji, homogenizatori, autoklāvi, gāzu ģeneratori , svari

14 Original

Sūkņi un vārsti

Vakuuma un peristaltiskie vārsti, sūkņi

15 Original

Temperatūras nodrošināšana

Žāvskapji, inkubatori, klimata kameras, ūdens vannas

16 Original

Aukstuma un siltuma apgāde

Cirkulatori, dzesētāji, sildītāji

17 Original

Tīro procesu un produktu iekārtas

Autoklāvi, daļiņu skaitītāji, tīrās telpas, monitoringa sistēmas

18 Original

Mikroplašu iekārtas

Mikroplašu nolasītāji, inkubatori, analizatori, skalotāji, roboti

19 Original

Automatizācija

Roboti, šķīdumu gatavošanas iekārtas

20 Original

Ražošanas iekārtas

Reaktori, žāvētāji, centrifūgas, ietvaicētāji, maisītāji, sildīšana un dzesēšana

21 Original

Monitoringa sistēmas un programmatūra

Monitoringa sistēma Labweb, robotu programēšana, instrumentu integrācija

22 Original

Metroloģijas pakalpojumi

Termiski kontrolētas iekārtas, pipetes, dozatori, centrifūgas, tīrās telpas un lamināri

23 Original

Analītiskā laboratorija

Analīzes, konsultācijas un metožu izstrāde

Mūsu partneri