skip to Main Content

Spray Dryers – Labplant UK

Ideāls risinājums izpētēs laboratorijai kas darbojas ar temperatūras jūtīgiem produktiem/ savienojumiem: Iekārta tiek kontrolēta no skārienjūtīgā ekrāna; spēj apstrādāt paraugus…

HT Series 3

Skārienjūtīgais vadības panelis atvieglo visa ietvaicēšanas procesa uzraudzību un pārbaudi. Iepriekš iestatīto "Press & Go" metožu izmantošana ir vienkārša un…

Biotage® SPE Dry

Biotage® SPE Dry sistēmas paredzētas noslogotām laboratorijām, tās nodrošina efektīvu šķīdinātāju iztvaikošanu no mikroplatēm un ir savietojamas ar 24-, 96-…

TurboVap® sistēmas

TurboVap® izplūdes ietvaicētāji izmanto patentētu virpuļsistēmu, kas palielina iztvaikošanas ātrumu 10 reizes, salīdzinot ar citiem paņēmieniem. Vairāk par TurboVap® iztvaicētājiem…

Back To Top