skip to Main Content

Temperatūras nodrošināšana

Jūsu laboratorijas pamatprocesu nodrošināšanai piedāvājam žāvskapjus, inkubatorus, klimata kameras, ūdens vannas u.c. produktus no pazīstamā vācu ražotāja Memmert. Vairāk informācijas…

Back To Top