skip to Main Content

Enerģiju izkliedējošais rentgenfluorescences (ED-XRF) spektrometrs, kas pielāgotsparauga atbilstības pārbaudēm, elementu līniju skenēšanai, un lielu virsmu kartografēšanai līdz pat 233×160 mm. Plašāka informācija par SPECTRO MIDEX šeit

Back To Top