Vion IMS QTof Jonu Mobilitātes Noskrējiena Laika Kvadrupola Mass-spektrometrs

Vion IMS QTof mass-spektrometrs ir augstas izšķirtspējas iekārta, kas nodrošina jonu mobilitātes selektivitātes priekšrocību izmantošanu katram paraugam, katram  analītiskajam uzdevumam. Vairāk par Vion IMS QTof spektrometru šeit