skip to Main Content

m360 un inkubēšanas procesa automatizācijas iespējas

Memmert produktu pielāgošanas nodaļa m360 piedāvā dažādas iespējas viņu inkubatorus, žāvskapjus, klimata kameras u.c.  produktus padarīt maksimāli piemērotus tieši Jūsu procesam. Iespējams, viens no interesantākajiem piemēriem redzams šajā video, kura paraugus robots ievieto inkubatorā, kura iekšienē tie pārvietojas ar konveijera lentas palīdzību. Par šādām un citām Memmert produktu pielāgošanas iespējām vairāk informācijas viņu mājaslapā ŠEIT.

Back To Top