skip to Main Content

SPECTROSCOUT

SPECTROSCOUT - pārnēsājamie rentgenstaru fluorescences (ED-XRF) spektrometri, kas laboratorijas mērījumu kvalitāti sniedz lauka apstākļos vai ražošanas telpās. Plašāka informācija par…

SPECTRO MIDEX Precious Metals

Neliela skennēšanas mērķa izmēra, izkliedējošā rentgenstaru fluorescences (ED-XRF) spektrometrs, kas pielāgots dārgmetālu testēšanai. Plašāka informācija par SPECTRO MIDEX Precious Metals…

SPECTRO MIDEX

Enerģiju izkliedējošais rentgenfluorescences (ED-XRF) spektrometrs, kas pielāgotsparauga atbilstības pārbaudēm, elementu līniju skenēšanai, un lielu virsmu kartografēšanai līdz pat 233x160 mm.…

SPECTRO XEPOS

Elementu analizators, paredzēts sarežģītu analītisko uzdevumu veikšanai - Spectro XEPOS enerģijas izkliedējošs rentgenfluorescences (ED-XRF) spektrometrs nosaka jaunas robežas ED-XRF tehnoloģijās,…

Back To Top