skip to Main Content

Gāzu hromatogrāfija

Gāzu hromatogrāfija (GH) ir plaši izmantota analītiskā metode daudzās pētniecības un rūpniecības laboratorijās kvalitātes kontrolei, kā arī savienojumu identificēšanai un…

Back To Top