skip to Main Content

Gāzu hromatogrāfija (GH) ir plaši izmantota analītiskā metode daudzās pētniecības un rūpniecības laboratorijās kvalitātes kontrolei, kā arī savienojumu identificēšanai un kvantitatīvai noteikšanai paraugā. Tāpat, GH plaši tiek izmantota vides kontroles, kriminālistikas laboratorijās, pateicoties metodes spējai identificēt un kvantitficēt ļoti mazus vielu daudzumus paraugā. Ar GH metodi var analizēt plašu paraugu klāstu, limitējošais faktors ir tikai spēja nosakāmajam komponentam pāriet tvaika fāzē bez termiskas sadalīšanās.

SIA Faneks piedāvā pilnu pakalpojumu spektru Jūsu analītisko uzdevumu veikšanai, izmantojot gāzu hromatogrāfijas metodi, kas ietver iekārtu piegādi un konfigurāciju, noteikšanas metodiku izstrādi, personāla apmācību un turpmāko iekārtu uzraudzību un apkopi. Ja Jums ir Jums ir interese par šo tehnoloģiju, rakstiet uz info@faneks.lv vai zvaniet +371 67334747.

Back To Top