skip to Main Content

Kalorimetri

Kalorimetrija ir siltuma daudzumu mērīšana, kas rodaās bioloģiskos, ķīmiskos vai fizikālos procesos, gan eksotermiskajos, gan endotermiskaos. IKA piedāvā dažādus sadegšanas…

Back To Top