skip to Main Content

ACQUITY UPLC (Ultra Performance Liquid CHromatography) sistēma ievērojami samazina laika un resursu patēriņu uz katru analizējamo paraugu, vienlaicīgi uzlabojot rezultātu kvalitāti. Šo sistēmu unikālu padara Waters kompānijas patentētais stacionārās fāzes hibrīdais ķīmiskais sastāvs ar daļiņu izmēru 1.7 mikroni, kas sniedz ievērojamas priekšrocības salīdzinājumā parastajām AEŠH kollonām, kurās izmanto standarta pildījumu ar daļiņu izmēru 3.5 un 5 mikroni.

ACQUITY UPLC sistēma lietota atsevišķi, vai kopīgi ar Waters optiskajām vai masspektrometrijas detektēšanas tehnoloģijām, sniedz unikālu un kompleksu risinājumu visās pielietošanas jomās – ADME-skrīnings, pārtikas drošība, bioanalīze, klīniskie pētījumi, metabolītu identifikācija, standarta kvalitātes testi, u.c.

ACQUITY UPLC sistēmas raksturojums

Ietver pilnvērtīgus sistēmas komponentus, ieskaitot paraugu sampleri, kollonu vadības moduli, kollonu sildītāju/dzesētāju, divkomponentu šķīdinātāju regulācijas moduli un paraugu vadības sistēmu.

Esošo HPLC metožu atbalsts

Paplašinātas detektēšanas iespējas ar ACQUITY UPLC fluorescento, regulējamo UV, fotodiožu matricas, nefelometrisko vai refraktometrisko detektoru atsevišķiem vai sajūgtiem masspektrometriem un spektrmetriem ar daļiņu pārvietošanās laika tehnoloģijām.

ACQUITY UPLC sistēma ir savietojama ar citu ražotāju masspektrometriem (ABI/MDS SCIEX, Bruker Daltonics и Thermo Fisher Scientific)

ACQUITY UPLC sistēmas priekšrocības

Izmantojot stacionārās fāzes pildījumu ar daļiņu izmēru mazāku par 2 mikroniem, efektivitāte ir 3 reizes lielāka, salīdzinot ar 5 mikronu daļiņām;

Izšķirtspēja ir par 70% lielāka nekā 5 mikronu daļiņu gadījumā;

Kollonas garums var tikt samazināts 3 reizes, nezaudējot efektivitāti;

Komponentu sadalīšana var tikt veikta pie 3 reizes lielāka plūsmas ātruma;

Kopējā iekārtas ražība, salīdzinot ar tradicionālo HPLC, palielinās 9 reizes, nezaudējot izšķirtspēju.

Vairāk par ACQUITY UPLC hromatogrāfiskajām sistēmām lasīt šeit.

Back To Top