skip to Main Content

Superkritisko fluīdu hromatogrāfijas (Supercritical fluid chromatography – SFC) darbības principi ir līdzīgi tiešās fāzes augstefektīvās hromatogrāfijas principiem, atšķiras tikai izmantotā kustīgā fāze. SFC gadījumā tā ir CO2 superkritiskā stāvoklī. Šādu stāvokli  CO2 ieņem sasniedzot noteiktu spiedienu un temperatūru. Superkritiskajā stāvoklī vielas fizikālie parametri, tādi kā blīvums, viskozitāte un difūzijas koeficients atrodas  starp gāzes un šķidruma attiecīgajiem parametriem, kas ļauj apvienot šķidruma hromatogrāfijas un gāzes hromatogrāfijas priekšrocības. Ne mazsvarīgs ir fakts, ka SFC izmanto lētu, apkārtējai videi nekaitīgu un viegli utilizējamu šķidrās fāzes materiālu.

Waters piedāvā SFC sistēmas analītisko laboratoriju vajadzībām, farmācijas un pārtikas ražošanas uzņēmumiem. Vairāk par Waters SFC sistēmēm un Supercritical Fluid Extraction – SFE) lasīt šeit.

Back To Top