skip to Main Content

Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/005

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centra ietvaros, laika posmā no 01.07.2019. līdz 31.12.2020., tiks īstenots pētniecības projekts “Multianalītu, unificētas analīzes tehnoloģijas izstrādes pētījumi augu izcelsmes izejvielu un produktu raksturošanai”. Projekta īstenotāji ir SIA Faneks un SIA LabochemLV.

 

Laika periodā no 01.07.2019. līdz 02.08.2019. ir veikta plaša literatūras analīze par biežāk pielietotajām augu izcelsmes izejvielām un to marķiervielām dažādos augu saturošos produktos, uztura bagātinātājos un kosmētikā. Kā arī tiek izstrādāta vēlamās tehnoloģijas koncepcija un modificēts augstspiediena šķīduma ekstrakcijas iekārtas dizains.

Laika periodā no 03.08.2019. līdz 02.11.2019. ir veikta pamatmezglu-reaktora, sildītāja un kolektora konstruēšana, kā arī tiek izgatavoti iekārtas mezgli. Veikta komplektējošo ierīču izvēle un pasūtīšana.

Laika periodā no 03.11.2019. līdz 02.02.2020. ir pabeigta augstspiediena ekstraktora izgatavošana un izveidota vadības programmatūra. Veikta ekstraktora pārbaude un  novērtēta iekārtas atbilstība izvirzītajām prasībām. Uzsākti ekstrakcijas režīmu pētījumi, lai sagatavotu metodiskas rekomendācijas augu izcelsmes izejvielu un pārtikas piedevu apstrādei ar augstspiediena šķidruma ekstraktoru.

Laika periodā no 03.02.2020. līdz 02.05.2020. ir veikts ekstrakcijas režīmu pētījums un sagatavotas metodiskas rekomendācijas augu izcelsmes izejvielu apstrādei ar AŠE ekstraktoru. Iekārtas veiktspēja parādīta uz četru dabas produktu ekstrakcijas un analīzes piemēriem.

Laika periodā no 03.05.2020. līdz 02.08.2020. ir pilnveidota AŠE konstrukcija, lai būtu iespējams veikt eksperimentus ar viegli gaistošiem šķīdinātajiem, zem slāpekļa atmosfēras. Turpināti ekstrakcijas režīmu pētījumi un sagatavotas metodiskas rekomendācijas biokosmētikas un pārtikas piedevu apstrādei ar AŠE. Uzsākta dokumentu sagatavošana laboratorijas akreditācijai uz ISO 17025 kvalitātes sistēmu.

Laika periodā no 03.08.2020. līdz 02.011.2020. iekārtas veiktspēja ir pārbaudīta vēl uz astoņiem produktiem, kas kopā veido 12 sekmīgi izstrādātas metodikas darbam ar augstspiediena šķidruma ekstraktoru. Darbam ir izvēlēti produkti iekļauj uztura bagātinātājus, zaļu tējas, funkcionālo pārtiku, bioloģisko kosmētiku un medicīniskās smēres.

Laika periodā no 03.11.2020. līdz 31.12.2020. AŠE iekārta uz noteiktu laiku nogādāta SIA LabochemLV, lai veiktu starplaboratoriskos salīdzināšanās eksperimentus. Apkopoti visi iegūtie rezultāti un pabeigts pārskats “Multianalītu, unificētas analīzes tehnoloģijas izstrādes pētījumi augu izcelsmes izejvielu un produktu raksturošanai”.

Pētniecības projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 119 000.00 EUR, plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansējuma apjoms – 95 200 EUR.

 

Back To Top