skip to Main Content

Masterflex

Peristaltiskie sūkņi šķidrumu pārvieto pa elastīgu cauruli, kuras ieejā, pateicoties rotējošu veltņu spiedienam uz cauruli, rodas vakuums, kas iesūc šķidrumu…

Waters UPLC

ACQUITY UPLC (Ultra Performance Liquid CHromatography) sistēma ievērojami samazina laika un resursu patēriņu uz katru analizējamo paraugu, vienlaicīgi uzlabojot rezultātu…

Waters SFC

Superkritisko fluīdu hromatogrāfijas (Supercritical fluid chromatography – SFC) darbības principi ir līdzīgi tiešās fāzes augstefektīvās hromatogrāfijas principiem, atšķiras tikai izmantotā…

Waters HPLC

Augstefektīvās šķidruma hromatogrāfijas (AEŠH) sistēma Alliance Laika pārbaudi izturējusi, uzticama un pilnveidota sistēma AEŠH analīzēm Jauns rūpniecisks dizains, kas izstrādāts…

Waters detektori

ACQUITY UPLC  hromatogrāfisko sistēmu detektori. ACQUITY UPLC®  tirdzniecības markas optiskie un masas selektīvie detektori sniedz visaugstāko izšķirtspēju un detektēšanas robežu…

Waters APC

Pētījumi polimēru nozarē pēdējos gados ir paātrinājušies, tādējādi radot daudz jaunus un novatoriskus polimērus. ACQUITY APC Systems (Advanced polymer chromatography)…

Back To Top